CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Platba pouze v hotovosti, vystavuje se dokladu o zaplacení.

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

·       Potvrzení propustky do zaměstnání (pacient si přinese ze zaměstnání) …………………………… zdarma

·       Vystavení a potvrzení propustky od zaměstnání ZZ ………………………………………………….. 80,00 Kč

·       Řidičský průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………..…... 650,00 Kč

·       Zbrojní průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………………. 850,00 Kč

·       Zdravotní průkaz, vyšetření, posouzení, vystavení průkazu na 10 let …………………………….... 350,00 Kč

·       Výpis z dokumentace pro lékaře pracovnělékařských služeb (PLS) do 2 prac. dnů …………….... 350,00 Kč 

·       Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, pojišťovny ……………………………..... 500,00 Kč

·       Vstupní, periodická lékařská prohlídky do zaměstnání reg. pac. …..............................………….... 750,00 Kč

·       Očkování, vyšetření před aplikací očkovací látky ………………………………………………......…. 270,00 Kč

·       Lékařská zpráva, nález o zdravotním stavu pojištění, úraz, bolestné ………………………..…….... 500,00 Kč  

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče, 1. tiskopis ……………………...………... zdarma

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče 2. a každý další ………………...……...... 350,00 Kč

·       Lázeňská péče samoplátce, lékařský návrh (bez laboratoře a EKG) …………………………………. 700,00 Kč

·       Lékařské potvzení bez prohlídky, z dokumentace ............................................................................. 250,00 Kč 

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v českém jazyce …..……….... 800,00 Kč

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v anglickém jazyce ………… 1 200,00 Kč

·       Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky (bez laboratoř a EKG) ………………..……….... 900,00 Kč

·       FOB test screening. Vyšetření v rámci preventivní prohlídky, bez zálohy ……………………...……... zdarma

·       FOB test screening. Vyšetření, okultní krvácení, prevence nádorů střev (samoplátce) ………..….... 300,00 Kč

·       CRP test samoplátce ………………………………………………………………………………….......... 250,00 Kč

·       Streptest samoplátce …………………………………………………………………………………......... 250,00 Kč

·       Lékařské potvrzení na vlastní žádost pacienta, administrativní úkon ……………………………….... 200,00 Kč

·       Potvrzení žádosti ke studiu ………………………………………………………………………….......… 250,00 Kč

.       Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání, tábor atd. .......... 450,00 Kč

.       Vystavení duplikátu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti .................................................... 200,00 Kč

·       Vystavení duplikátu (receptu, žádanky, dokladu, apod.) …………………………………………...…... 70,00 Kč

·       Kopírování (1 strana). Tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana) …………..……... 8,00 Kč

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

Platba pouze v hotovosti, vystavuje se doklad o zaplacení.

Ceník je účinný od 15. 01. 2023