CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

·       Potvrzení propustky do zaměstnání (pacient si přinese ze zaměstnání) …………………………….... zdarma

·       Vystavení a potvrzení propustky od zaměstnání ZZ ………………………………………………….. 50,00 Kč

·       Řidičský průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ……………………………………………... 450,00 Kč

·       Zbrojní průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………………. 550,00 Kč

·       Zdravotní průkaz, vyšetření, posouzení, vystavení průkazu na 10 let ………………………………..  300,00 Kč

·       Výpis z dokumentace pro lékaře pracovnělékařských služeb (PLS) do 2 prac. dnů …………………. 300,00 Kč 

·       Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, pojišťovny ……………………………….... 350,00 Kč

·       Vstupní, periodická lékařská prohlídky do zaměstnání (pouze reg. pac.) pro kat. 1. ……………….... 450,00 Kč

·       Očkování, vyšetření před aplikací očkovací látky ……………………………………………………. 250,00 Kč

·       Lékařská zpráva, nález o zdravotním stavu pojištění, úraz, bolestné ……………………………….... 350,00 Kč

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče, 1. tiskopis ………………………………... zdarma

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče 2. a každý další …………………………... 350,00 Kč

·       Lázeňská péče samoplátce, lékařský návrh (bez laboratoře a EKG) …………………………………. 600,00 Kč

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v českém jazyce …………….... 600,00 Kč

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v anglickém jazyce …………... 1 000,00 Kč

·       Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky (bez laboratoř a EKG) ……………………….... 600,00 Kč

·       FOB test screening. Vyšetření v rámci preventivní prohlídky, bez zálohy …………………………... zdarma

·       FOB test screening. Vyšetření, okultní krvácení, prevence nádorů střev (samoplátce) …………….... 300,00 Kč

·       CRP test samoplátce ………………………………………………………………………………….. 200,00 Kč

·       Streptest samoplátce ………………………………………………………………………………….. 200,00 Kč

·       Lékařské potvrzení na vlastní žádost pacienta, administrativní úkon ………………………………... 100,00 Kč

·       Potvrzení žádosti ke studiu …………………………………………………………………………… 250,00 Kč

.       Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání, tábor atd. .............. 400,00 Kč

.       Vystavení duplikátu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ....................................................... 200,00 Kč

·       Vystavení duplikátu (receptu, žádanky, dokladu, apod.) ……………………………………………... 50,00 Kč

·       Kopírování (1 strana). Tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana) …………………... 5,00 Kč

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

Ceník je účinný od 12. 2. 2020