CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

·       Potvrzení propustky do zaměstnání (pacient si přinese ze zaměstnání) …………………………… zdarma

·       Vystavení a potvrzení propustky od zaměstnání ZZ ………………………………………………….. 50,00 Kč

·       Řidičský průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………..…... 450,00 Kč

·       Zbrojní průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………………. 550,00 Kč

·       Zdravotní průkaz, vyšetření, posouzení, vystavení průkazu na 10 let …………………………….... 300,00 Kč

·       Výpis z dokumentace pro lékaře pracovnělékařských služeb (PLS) do 2 prac. dnů …………….... 300,00 Kč 

·       Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, pojišťovny ……………………………..... 350,00 Kč

·       Vstupní, periodická lékařská prohlídky do zaměstnání (pouze reg. pac.) pro kat. 1. …………….... 500,00 Kč

·       Očkování, vyšetření před aplikací očkovací látky ………………………………………………......…. 250,00 Kč

·       Lékařská zpráva, nález o zdravotním stavu pojištění, úraz, bolestné ………………………..…….... 350,00 Kč  

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče, 1. tiskopis ……………………...………... zdarma

·       Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče 2. a každý další ………………...……...... 350,00 Kč

·       Lázeňská péče samoplátce, lékařský návrh (bez laboratoře a EKG) …………………………………. 600,00 Kč

·       Lékařské potvzení bez prohlídky, z dokumentace ............................................................................. 200,00 Kč 

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v českém jazyce …..……….... 600,00 Kč

·       Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v anglickém jazyce …………... 1 000,00 Kč

·       Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky (bez laboratoř a EKG) ………………..……….... 600,00 Kč

·       FOB test screening. Vyšetření v rámci preventivní prohlídky, bez zálohy ……………………...……... zdarma

·       FOB test screening. Vyšetření, okultní krvácení, prevence nádorů střev (samoplátce) ………..….... 300,00 Kč

·       CRP test samoplátce ………………………………………………………………………………….......... 200,00 Kč

·       Streptest samoplátce …………………………………………………………………………………......... 200,00 Kč

·       Lékařské potvrzení na vlastní žádost pacienta, administrativní úkon ……………………………….... 100,00 Kč

·       Potvrzení žádosti ke studiu ………………………………………………………………………….......… 250,00 Kč

.       Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání, tábor atd. .......... 400,00 Kč

.       Vystavení duplikátu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti .................................................... 200,00 Kč

·       Vystavení duplikátu (receptu, žádanky, dokladu, apod.) …………………………………………...…... 50,00 Kč

·       Kopírování (1 strana). Tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana) …………..……... 5,00 Kč

Pri požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

Ceník je účinný od 1. 1. 2022