CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Platba pouze v hotovosti, vystavuje se dokladu o zaplacení.

Při požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

Potvrzení propustky do zaměstnání (pac. si přinese ze zaměstnání)…………………………………...zdarma

Vystavení a potvrzení propustky od zaměstnání ZZ ………………………………………………….......80,00 Kč

Řidičský průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………..…......650,00 Kč

Zbrojní průkaz, žádost, vyšetření, posouzení, posudek ………………………………………………...950,00 Kč

Výpis z dokumentace pro lékaře pracovnělékařských služeb (PLS) do 2 prac. dnů …………….......400,00 Kč 

Výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost pacienta, pojišťovny ……………………………....... 500,00 Kč

Vstupní, periodická lékařská prohlídky do zaměstnání reg. pac. …..............................…………......750,00 Kč

Očkování, vyšetření před aplikací očkovací látky ………………………………………………......…...280,00 Kč

Lékařská zpráva, nález o zdravotním stavu pojištění, úraz, bolestné.………………………..............750,00 Kč  

Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče, 1. tiskopis ……………………...………... zdarma

Vyjádření lékaře před umístěním do ústavu sociální péče 2. a každý další ………..………...…........400,00 Kč

Lázeňská péče samoplátce, lékařský návrh (bez laboratoře a EKG) ………………..………………...900,00 Kč

Lékařské potvzení bez prohlídky, z dokumentace .............................................................................250,00 Kč 

Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v českém jazyce ..………........900,00 Kč

Výjezd do zahraničí, lékařská prohlídka, zpráva o zdravotním stavu v anglickém jazyce ………...1 500,00 Kč

Předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky (bez laboratoř a EKG) ………………..……......900,00 Kč

FOB test screening. Vyšetření v rámci preventivní prohlídky, bez zálohy ……………………...…….. zdarma

FOB test screening. Vyšetření, okultní krvácení, prevence nádorů střev (samoplátce) ……….........300,00 Kč

CRP test samoplátce ……………………………………………………………………………….............290,00 Kč

Streptest samoplátce ……………………………………………………………………………….............290,00 Kč

Lékařské potvrzení na vlastní žádost pacienta, administrativní úkon …………………………............250,00 Kč

Potvrzení žádosti ke studiu …………………………………………………………………………...........300,00 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání, tábor atd. ..........450,00 Kč

Vystavení duplikátu lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ....................................................200,00 Kč

Vystavení duplikátu (receptu, žádanky, dokladu, apod.) ………………………………………….…......80,00 Kč

Kopírování (1 strana). Tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (1 strana) …………..……….10,00 Kč

Při požadavku na vyřízení bez objednání, na počkání, cena výkonu + 100 % ceny. 

Platba pouze v hotovosti, vystavuje se doklad o zaplacení.

Ceník je účinný od 03. 01. 2024