Potřebuji vyřídit

!!! POZOR ZMĚNA PRÁVNÍCH NOREM !!!
 
Prohlídky pro zaměstnavatele po 11/2017
 
Registrující praktický lékař nemůže vydávat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci zařazené do kategorie 1., pokud je součástí práce riziko ohrožení zdraví. Taktéž práce zařazené do kategorie 2., 3. a 4., ty posuzuje výhradně smluvní lékař zaměstnavatele.
Registrující praktický lékař je oprávněn posuzovat pouze pracovní pozici zařazenou do kategorie rizika 1.