Prohlídky ke vzdělání

Jak postupovat?

1. Žádost o provedení lékařské prohlídky - tou Vás musí škola vybavit. Její náležitosti stanovuje prováděcí vyhlášky.

Zkontrolujte si, zda jsou údaje vyplněny kompletně, tj.:

- název, adresa a IČ školy,

- údaje o Vaší osobě, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,

- kód a název oboru vzdělání uvedný v přihlášce ke studiu,

- důvod provedení prohlídky.

 

V případě Vaší prohlídky (žáka či studenta) již v průběhu vzdělávání si na žádosti také zkontrolujte:

- druh požadované prohlídky,

- údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

 

V případě, že k prohlídce nepřinesete školou vyplněnou žádost, nemuže prohlídka proběhnout a nemůže Vám být vystaven lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání.
 

2. Objednejte se k prohlídce.

 
 
Výkon je zpoplatněn dle platného ceníku, není hrazený z veřejného zravotního pojištění.