Pro jednotlivce

 • Léčebné a preventivní péče
 • Preventivní prohlídky hrazené pojištěncům ordinace každé dva roky, na vyžádání kdykoliv
 • Ošetření drobných kožních poranění
 • Administrace rozhodnutí dočasné pracovní neschopnosti
 • Lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči 
 • Návrh na lázeňskou péči
 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Očkování pravidelná i na vlastní žádost (např.: tetanus, chřipka, infekční žloutenka typu A, B, klišťová encefalitida, meningokoková miningitida, atd.)
 • Pravidelná měření TK, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence
 • Stanovení hladiny krevního cukru v krvi
 • Odběr biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, atd.)
 • Komplexní interpretace výsledků
 • Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, zbrojní průkaz, sportovní činnost, atd.)
 • Vyšetření, posouzení a vystavení průkazu pracovníka v potravinářství
 • Vyšetření stolice na okultní krvácení, prevence nádorů tlustného střeva
 • Návaznost na síť vyšetření u specialistů včetně laboratorních a zobrazovacích metod